Thai  Thai

สถานที่ท่องเที่ยวพะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด พะเยา

 • วัดพระนั่งดิน
 • วัดพระธาตุสบแวน
 • วัดศรีโคมคำ
 • วัดพระธาตุจอมทอง
 • วัดติโลกอาราม
 • อนุสรณ์ผู้เสียสละ พ.ต.ท. 2324
 • วัดนันตาราม
 • ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ
 • สถานีประมงน้ำจืดพะเยา
 • หอวัฒนธรรมนิทัศน์
 • วัดอนาลโย 
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
 • อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม
 • อุทยานแห่งชาติภูซาง
 • อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
 • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
 • วนอุทยานภูลังกา
 • น้ำตกห้วยชมพู
 • ถนนดอกไม้
 • กว๊านพะเยา 
 • โบราณสถานเวียงลอ
   

 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.gplace.com

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com